Kupec ima 14 dni od dneva prejema stola SpinaliS možnost, da le tega iz katerega koli razloga vrne. Stol mora vrniti v enakem stanju, v kakršnem ga je prejel. Ob tem mu je povrnjena celotna kupnina.