ZA SVOJE OTROKE ŽELIMO LE NAJBOLJŠE!

Otrokom se zdijo stoli SpinaliS tako zabavni kot vožnja v zabaviščnem parku, vendar so tu še močni pozitivni učinki na zdravje in držo.

Tudi pri otrocih ni nikoli prezgodaj, da začnemo s preventivnimi ukrepi proti težavam s hrbtom, pri čemer je aktivno sedenje na stolih SpinaliS čudovit način za doseganje dobrih rezultatov.

Stoli SpinaliS so oblikovani tako, da spodbujajo nenehno gibanje, kar vašemu otroku dopušča, da se premika in preseda na način, ki je nemoteč, prostoročen in učinkovit, hkrati pa zabaven.

Otroci so nad stoli SpinaliS navdušeni! Opisujejo jih kot gugalne konjičke za odrasle.

V otroštvu slabo oblikovana hrbtenica bo povzročala težave v odraslem obdobju.

Prva leta so ključna za zdravo hrbtenico, zlasti v obdobju pospešene rasti med 6. in 12. letom starosti. Nepravilna drža v zgodnjem otroštvu in nato v puberteti (naj bo to v šoli ali pred TV zaslonom), pretežke šolske torbe, nepravilna prehrana in pomanjkanje fizične dejavnosti lahko slabo vplivajo na ustroj in razvoj mišično-skeletnega sistema. V šolskih letih slabo oblikovana hrbtenica bo povzročala težave v zrelem obdobju. Dr. Ivica Flis Smak Specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine

ODLOČILNA LETA ZA ZDRAVO HRBTENICO

Hrbtenici prijazna šola

Z eno od ljubljanskih šol smo se dogovorili za izpeljavo skupnega projekta ” Hrbtenici prijazna šola”. Projekt je spremljal dva razreda in je potekal od leta 2006 do 2011. En razred je bil opremljen z običajnimi šolskimi stoli, drugi pa z otroškimi stoli SpinaliS, ki smo jih priredili za sedenje in delo v šoli. Fizioterapevti in in ortopedski kirurgi so jih vsako leto opazovali in jim preverjali držo, moč hrbtnih mišic in splošno stanje hrbtenice. S pomočjo videoposnetkov je univ.dipl psih. preverjala koncentracijo pri šolskem delu, saj stoli SpinaliS vplivajo tudi na krvni pretok in s tem na sposobnost koncentriranja. Video snemanje in psihološke teste, ki smo jih pripravili posebej za ta projekt smo opravljali enkrat letno.

V prvem in drugem letu smo razlike opazili le pri koncentraciji in zmožnosti mirnega sedenja, saj se otroci v prvih dveh letih med poukom veliko premikajo. S sedenjem na stolih SpinaliS so otroci zadostili potrebi po gibanju; bili so manj nemirni in med poukom niso toliko vstajali, saj so se lahko že med sedenjem gugali in premikali. V primerjalnem razredu je bilo več motenj pouka z guganjem na stolu in več vstajanja. Rezultati kažejo, da je bila koncentracija med psihološkimi testi in njihovi rezultati boljši v razredu s stoli SpinaliS.

Pri zadnjem primerjanju obeh razredov so bile razlike že očitne; razvitost hrbtnih in trebušnih mišic, boljša drža in manj pogosti otroci s prekomerno težo so bili značilnost razreda s stoli SpinaliS. Dosedanji rezultati kažejo, da tudi otroci pri delu sede potrebujejo aktivno sedenje, pa naj bo to na terapevtski žogi ali na stolu SpinaliS.

O tem priča navdušenje otrok, še bolj pa so nad projektom “Hrbtenici prijazna šola” navdušeni njihovi starši.

Prehod od igre k delu

SpinaliS nudi otrokom možnost drugačnega, bolj zanimivega gibanja, kot so ga vajeni pri sedenju na običajnih stolih. Hkrati jim ponuja tudi možnost bolj zabavnega prehoda od igre k resnemu šolskemu delu. Menim, da ima Spinalis številne pozitivne vplive na telesno držo, poleg tega pa tudi s psihološkega vidika veliko pripomore k lažjemu delu v šoli in k večji zbranosti pri učenju. Projekt Hrbtenici prijazna šola popolnoma podpiram in držim pesti, da bo sčasoma vanj vključenih vse več šol in vse več otrok.

Tina Rutar Leban

Psihologinja, Pedagoški inštitut, Ljubljana

Sedenje in gibanje hkrati – zmagovita kombinacija za naše malčke

SpinaliS zaradi svoje gibljivosti optimalno zadovoljuje otrokovo potrebo po gibanju tudi med zdravstveno obravnavo. Ves čas sedenja omogoča, da je telo aktivno in v pravilnem položaju. To je zaželeno izhodišče za boljšo govorno motoriko in s tem tudi uspešnejšo logopedsko obravnavo. Za večino otrok je SpinaliS boljša izbira od terapevtske žoge.

 

Irena Logonder

Logopedinja

SLABO DRŽO SE DA POPRAVITI

Obdobje odraščanja je zelo pomembno za razvoj pravilne drže. V tem času se lahko zaradi različnih vplivov okolja (dolgotrajno sedenje, nošenje pretežkih torb v eni roki, sklanjanje nad pisalno mizo ipd.) razvijejo neustrezni refleksi drže, ki ostanejo trajni. Otrok s slabo držo odraste v človeka s slabo držo. Kasneje se giba in ohranja ravnotežje ter opravlja svoj poklic z večjim mišičnim naporom. Vse našteto se kaže v hitrejši utrujenosti, manjši produktivnosti ter v hitrejšem staranju tkiva.

K sreči je nepravilna drža pogosto posledica nezadostnega in nepravilnega delovanja mišic, ki se dajo hote, z voljo in disciplino popolnoma popraviti (za razliko od deformacij in drugih poškodb).

Glavni vzrok za nepravilno ali slabo držo pri otrocih in mladini je utrujenost osrednjega živčevja. Predšolski otrok je telesno še izredno aktiven, zlasti če je v okolju, ki mu to dopušča. Z vstopom v šolo pa je naenkrat prisiljen, da mnogo ur mirno sedi. Tudi delo doma zahteva sedenje.

Ideja stola s premikajočim sedežem se mi zdi ena izmed pomembnih stvari za preprečevanje slabe drže in s tem tudi za preprečevanje degeneracije diskusa. Stol SpinaliS vsekakor priporočam že v šolski dobi, saj omogoča aktivno sedenje in krepi mišice, hkrati pa otrokom omogoča svobodo gibanja.

Dr. Janko Popovic
Ortopedski kirurg